Adatvédelmi nyilatkozat

Tájékoztatjuk a weboldal látogatóját, hogy a honlap böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

 

Adatkezelés és adatvédelem

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, a honlap látogatói által megadott személyes adatok kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (a 2016/679. számú “GDPR” Rendeletben) meghatározott előírásokra figyelemmel jár el.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa az üzenetküldő űrlapon megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), az ajánlatkérő űrlapon megadott személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím), illetve a honlap látogatója által önként rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatot az érdeklődő egyértelmű azonosítása, a hatékony kapcsolattartás, a szerződés megkötését megelőző ajánlatkérés teljesítése (ajánlat adása), illetve az érdeklődő kérésére történő tájékoztatás nyújtása érdekében az érdeklődő hozzájárulásával kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon keresztül megadott személyes adatokat a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa az ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve szerződéskötés esetén a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, a számlakiállításhoz szükséges személyes adatokat (név, lakóhely/székhely címe) az adózási és számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő lejártáig őrzi.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a honlapon keresztül megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat nem továbbítja harmadik országba. Adattovábbításra kizárólag szerződéskötés esetén a könyvelési feladatok teljesítése érdekében kerül sor, amelynek részleteit az egyedi szerződés tartalmazza. A weboldal üzemeltetője és tulajdonosa több közösségi média felülettel is rendelkezik (Facebook, Instagram), így ha például az érdeklődő „kedveli” az oldalát a Facebookon, a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa megismer minden, az érdeklődő profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési tájékoztatójából informálódhat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Az űrlapokon kért adatok megadása kötelező, hiszen azok nélkül az érdeklődő beazonosítása, a kért ajánlat, tájékoztatás teljesítése nem lehetséges. Amennyiben ezeket az adatokat nem kívánja megadni, az esetben a weboldal üzemeltetője és tulajdonosa szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

Az érintetti jogokról

Az érintett (vagyis az a természetes személy, aki a kezelt adatok útján beaznosított vagy beazonosítható) ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, hozzáférhet az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz, illetve kezelésük részleteihez, adathordozást kérhet, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését (elfeledtetését), zárolását vagy kezelésének korlátozását. Az érintetti jogokat teljes körűen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének 12-23. cikkei tartalmazzák.

A rendelet megtekintéséhez kattintson ide

Amennyiben az adatkezeléssel, az Önt megillető jogosultságokkal kapcsolatban kérdése vagy aggálya merülne fel, kérem vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel az elérhetőségként megadott e-mail címen.

Ha úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése nem felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu).

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

H kolett

E-mail cím: kolettphoto@gmail.com

 

Szerzői jogi nyilatkozat

Az kolettphotography.hu domain alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: weboldal) és annak tartalmi elemei (a weboldalon található összes szöveges tartalom, fotó, valamint a weboldal grafikai és technikai szerkezete) szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról). A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy egyes elemeit felhasználni, másolni. A jogosulatlan felhasználás, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogsértés büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weboldal tulajdonosa követelheti a jogsértés miatt bekövetkezett anyagi és erkölcsi kárának megtérítését.

 

Cookie használat

Szinte az összes modern honlap használ úgynevezett cookie-kat a működése során. A cookie-k olyan apró fájlok, amelyeket a böngésző program tárol el a látogató számítógépén. Ennek célja elsősorban a felhasználói élmény fokozása, a webhely sebességének növelése, a látogatottság és marketing teljesítmény mérése. A cookie-k „passzív” programozástechnikai eszközök, nem tartalmazhatnak vírust, illetve nem férhetnek hozzá a felhasználó személyes adataihoz sem.

A fent ismertetett előnyök és célok érdekében ez a honlap is használ cookie-kat, de bármikor beállíthatja a tiltásukat, illetve az eddig tárolt cookie-k eltávolítását is elvégezheti. Ennek pontos menetéről a böngészőprogram felhasználói kézikönyve nyújt segítséget: Google ChromeFirefoxSafariOperaInternet ExplorerMicrosoft Edge.

Bővebb információt a következő weblapokon olvashat:

 

Impresszum

A honlap üzemeltetője, adatkezelője és kizárólagos tulajdonosa: Hajner Nikolett

Elérhetőségi információk:

E-mail cím: kolettphoto@gmail.com